Копия Случайная новость

Рекреация – от лат. Recreatio  — восстановление; франц. recreation – развлечение, отдых, перемена действия, исключающая трудовую деятельность и характеризующие пространство, связанное с этими действиями.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискЕКОТУР – OUTDOORING частина 35

«ЕКОТУР – OUTDOORING»


(за матеріалами навчального посібника «Спортивно-оздоровчий туризм» Ю.В. Щур, О.Ю. Дмитрук
та курсу лекцій з «Активного туризму» С.В.Дмитрук)

Світлана Дмитрук «Екотур-інфо»

Частина 35
ОХОРОНА ПРИРОДИ ПІД ЧАС ТУРИСТСЬКОГО ПОХОДУ

Дбайливе ставлення до природи є неписаним законом, який лежить в основі поведінки кожного, хто вирушає в туристський похід чи подорож.
Його метою має бути не лише пізнання, а й збереження навколишнього середовища, не говорячи вже про неприпустимість нищення рослини, розпалювання вогнища в небезпечних місцях, засмічення території і т. ін.
Похідна туристська етика передбачає також розумне і бережливе користування дарами природи. Збирання ягід, грибів, лікарських та їстівних рослин, рибалка, полювання, пошук мінералів не повинні завдавати шкоди природному середовищу, порушувати рівновагу.

Непорушним правилом для кожного має бути заборона рубати живі дерева і кущі, ламати гілки, обдирати кору: це згубно для природи. Сокира потрібна в поході тільки для рубання сухих дров. Готуючись вирушити в подорож, усе необхідне для облаштування похідного побуту і відпочинку група повинна мати з собою: спальні мішки, ковдри, пристосування для встановлення наметів, розпалювання багаття тощо, не розраховуючи на спорудження куренів, укриттів, загородок із стовбурів живих дерев, кущів, використання зелених гілок на підстилку.
Важливу водоохоронну роль відіграє рослинність по берегах річок, озер, водосховищ.
Розкладати багаття слід лише на відкритих ділянках поблизу води, використовуючи старі кострища або витоптані майданчики. Готуючи місце для вогнища, необхідно зняти на обраній ділянці дернину або розчистити її, звільнивши від сухого листя, дрібних гілок, опалої глиці. Не можна розпалювати багаття під деревами, на смолистих пнях і корінні, яке виступає на поверхню грунту. Особливо небезпечно розкладати вогонь на ділянках, порослих сухим очеретом, високою травою, мохом, на торф’яниках, у хвойних насадженнях. Найкращим паливом є сухі гілки дерев і чагарників. Вогнище постійно повинен доглядати черговий. Вирушаючи на маршрут, багаття необхідно залити водою, засипати землею, піском. Якщо перед його розпалюванням було знято дернину, її розгортають і накривають нею місце, де розкладалося вогнище.
На місці стоянки не повинно залишатись ніякого сміття. Якщо залишилися дрова, їх треба акуратно скласти. Консервні банки, пляшки, скляний посуд, поліетиленові пакети чи плівку закопують або забирають із собою.
Не слід вмикати транзистор чи магнітофон на повну потужність, здіймати галас, щоб не лякати тварин, птахів усього живого, що населяє природне середовище.
Перебування на маршруті із зброєю, з собакою, наявність засобів лову може прирівнюватись законом до полювання.
Місця користування питною водою, (джерела, криниці) необхідно розчистити, облаштувати відповідним чином і залишити після себе в такому стані, щоб ними могли користуватись інші.
При виникненні пожежі в лісі, в заростях високої трави необхідно негайно приступити до її гасіння. Вогонь збивають гілками листяних дерев, заливають водою, закидають землею, піском, затоптують. У разі необхідності треба звернутись по допомогу до найближчого населеного пункту, лісництва тощо.


ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗДІЙСНЕНЯ МАСОВИХ ТУРИСТСЬКИХ ЗАХОДІВ
Серед найдієвіших форм пропаганди туризму і залучення широких мас до активного форм відпочинку є масові показові, тренувальні заходи і змагання (зльоти, конкурси, ігри, тренувальні збори, тренінги і т.ін.). Вони разом з тим виконують культурно-просвітницькі, краєзнавчі виховні функції, сприяють покращенню фізичної підготовки, технічному вдосконаленню, організації змістовного відпочинку все більшого числа людей, популяризації туризму серед населення.
Проведення туристських зльотів і змагань має досить давню історію, але масового характеру ці заходи стали набувати з 50-х років ХХ ст. Сьогодні вони проводяться на різних рівнях – від туристських секцій до міжнародних форумів, у яких беруть участь сотні тисяч туристів і краєзнавців.

Класифікація масових туристських заходів
Поняття “зліт” і “змагання” часто вживаються паралельно і навіть ототожнюються одне з одним, хоча ці заходи відрізняються один від одного за своєю метою і програмою: змагання, як правило, виступають складовою частиною зльотів, хоча можуть проводитись і самостійно.
Під терміном “змагання” розуміють прагнення випередити, перевершити, перемогти інших. Що ж до туристських змагань, то тут важливо не тільки і не стільки одержати перемогу, скільки з’ясувати рівень технічної і тактичної підготовки, загальнофізичної і спеціальної тренованості, випробувати нові зразки спорядження і прийоми його використання в умовах, максимально наближених до похідних.
З’їзди, зльоти передбачають проведення зборів, нарад людей, об’єднаних спільною метою, членів тієї чи іншої масової організації. Головне завдання туристських зльотів – популяризація туризму, спілкування однодумців, обмін досвідом, ідеями, демонстрація нових зразків спорядження тощо. Але, не принижуючи значення цих заходів, слід сказати, що зльоти і змагання не повинні підміняти основну форму діяльності в туризмі, якою є організація і проведення походів.
Різноманітність масових туристських заходів обумовлює необхідність їх класифікації. Ця остання здійснюється за трьома основними параметрами: формою, масштабом, класом.
Серед форм туристських змагань можна назвати першості, відбіркові змагання, товариські зустрічі. Зльоти найчастіше проводяться у вигляді конкурсів, виставок, семінарів, вечорів тощо.
Масштабність зльотів і змагань визначається широтою участі в них команд чи окремих представників різних регіонів або організацій. Ці заходи можуть відбуватись на міжнародному, міжобласному, обласному, районному рівні або в межах окремого трудового колективу, турбази, школи, секції і т.ін.
Клас змагань за їх складністю визначається в діапазоні змінюється від І до ІV і залежить від характеру і кількості етапів, довжини, складності перешкод, перепаду висот, використовуваних технічних прийомів і т. ін.
Під час зльотів можливе будь-яке поєднання масштабу і класу змагань. У ході широкомасштабних змагань, як правило, переважають нескладні дистанції І – ІІ класів, оскільки основною метою є популяризація туризму і обмін досвідом. В той самий час змагання окремих вузівських колективів секцій і т.п. можуть включати дистанції ІІІ – ІV класів.
Практика здійснення туристських заходів засвідчує доцільність проведення змагань (крім лижних) навесні, до початку туристського сезону, з метою перевірки готовності груп до походів, а зльотів – восени, після закінчення походів, що дозволяє підвести підсумки і визначити завдання і плани на наступний сезон.
Цікавою формою проведення зльотів є поєднання в їх програмі кількох видів туризму.

Організація зльотів і змагань
Підготовка до зльоту (змагання) починається в середині року, при складанні планів масових заходів на наступний рік. Ця робота починається зі створення організаційного комітету і затвердження його складу організацією відповідальною, за проведення зльоту (змагання). В оргкомітеті, як правило, представлені співробітники адміністрації, працівники туристської сфери, головний суддя змагань і ряд штатних працівників, відповідальних за різні аспекти підготовки заходу.
В коло обов’язків організаторів зльоту (змагання) входять; створення оргкомітету, затвердження суддівської колегії; отримання дозволу місцевих органів на проведення заходу; матеріально-технічне, транспортне, господарське і медичне забезпечення; безпека учасників і гостей.
Оргкомітетом розробляється “Положення про зліт (змагання)”, складається і здійснюється план підготовки і проведення заходу. Його функції передбачають також прийом і розміщення учасників, організацію харчування і медичного обслуговування, підготовку і облаштування місця змагань і зберігання інвентаря, організацію інформаційного забезпечення.
Розроблене положення заздалегідь надсилається учасникам. Воно містить такі відомості: мета і завдання заходу, час і місце проведення, керівництво його підготовкою і здійсненням, вимоги до учасників, програма змагань і конкурсів, обсяг фінансування, порядок і термін подання заявок про участь у зльоті, умови прийому учасників, визначення результатів змагань, нагородження переможців.
Вибір місця проведення масових заходів вимагає врахування ряду обов’язкових умов: воно повинно забезпечувати зручність постановки дистанцій, розміщення учасників, гостей і болільників, а також мати зручні під’їзди і підходи. Обов’язковою умовою здійснення масових заходів є безпечність проведення змагань і розташування табору. Необхідно забезпечити також передбачити і безумовне виконання природоохоронних заходів.
Одним із важливих аспектів здійснення масових заходів є організація вільного часу їх учасників. Необхідно передбачити проведення виставок туристського спорядження, фото- та відеоробіт, а також цікавих зустрічі, підготувати програми вечорів пісні і т. ін. Для школярів до програми туристського зльоту, крім змагань, включають різні конкурси і спортивні ігри.