Копия Случайная новость

Рекреация – от лат. Recreatio  — восстановление; франц. recreation – развлечение, отдых, перемена действия, исключающая трудовую деятельность и характеризующие пространство, связанное с этими действиями.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискЕкотуризм частина 17

«ЕКОТУРИЗМ – ЕКОЖИТТЯ – ЕКОГРА»


Світлана Дмитрук «Екотур-інфо»

Частина 17. Активні екотуристські еколого-освітні та виховні заходи в природному середовищі
Активні екотуристські заходи в природному середовищі, екскурсії, експедиції, екотуристські табори, польові практики, еколого-туристичні походи, спрямовані на активну самостійну індивідуальну чи групову екотуристську діяльність в природних умовах для отримання конкретних результатів, підготовки висновків, обґрунтувань. Під час таких заходів набуваються і проявляються вміння та навички, розвивається спостережливість. Учасники можуть безпосередньо виконувати різні природоохоронні заходи. Екотуристські табори проводяться з метою еколого-освітньої та виховної діяльності у поєднанні з відпочинком. Учасники мають можливість ознайомитися в природних умовах з рослинним світом, фауною, геологічними та географічними особливостями, історико-архітектурними, археологічними, культовими спорудами, пізнати основи краєзнавчої діяльності. Поряд з цим даються елементарні знання про виживання в природних умовах, основи туристичної діяльності. В екотуристських таборах також здійснюються розважальні заходи, конкурси, змагання тощо.
Природознавчі екскурсії проводяться після попереднього аналізу стану природних ресурсів, визначення маршрутів, розробки лімітів. Вони повинні враховувати специфіку природних, соціально-економічних, етнічно-культурних особливостей території, тривалість та протяжність маршруту. Підготовча робота передбачає прокладання маршрутів в природному середовищі, облаштування їх, підготовку екскурсоводів. Тексти екскурсій та маршрути затверджуються науково-технічною радою природоохоронної установи.
Своєрідною формою екологічного маршруту як уже зазначалося є екологічні та еколого-освітні, еколого-просвітні, еколого-пізнавальні, еколого-виховні й інші екотуристські стежки, які розробляються відповідно до прийнятих методичних розробок і документація на них погоджується з керівництвом природоохоронних установ згідно чинного законодавства.
При проведенні зазначених видів еколого-освітньої та виховної екотуристської діяльності природоохоронні установи повинні забезпечити наукове обґрунтування виділення відвідуваної частини території, організувати спеціально облаштовані екотуристські стежки і маршрути, встановити інформаційні аншлаги, межові та маркірувальні знаки й марки, стенди, які надають необхідну інформацію про об'єкти, правила природокористування та поведінки в них. Розробляються також норми відвідування, які передбачені лімітами, сезонні обмеження, заходи контролю та спостережень за відвідуваними територіями, при необхідності, накладається заборона на відвідування території (при гніздуванні, цвітінні рідкісних видів). Екотуристські стежки можуть організовуватися з пізнавальною метою, з іншою - лише на тих природоохоронних територіях, де законодавством дозволяється здійснення рекреаційної діяльності та на територіях загального користування де дозволяється активна спортивна діяльність (спортивно-оздоровчий туризм, змагання, розваги, ігри тощо).
Наукові та навчально-наукові експедиції, польові школи-семінари та польові навчальні практики студентів природознавців з науковою та освітньо-виховною метою проводяться на природоохоронних територіях природно-заповідного фонду за погодженням з адміністрацією чи організаціями, відповідальними за певні природо-заповідні об’єкти та відповідно до чинного законодавства. Проведення їх організовують, як працівники природоохоронних установ, так і спеціалісти інших зацікавлених організацій. Для експедицій розробляється маршрут, визначаються цілі і завдання. Експедиції і польові практики проводяться для закріплення теоретичних знань, набуття вмінь та навичок при роботі з об'єктами живої та неживої природи. Базою можуть бути як визначені природні об'єкти так і дослідні ділянки, колекції тощо. Важливим при проведенні таких видів діяльності є отримання нових знань та підтвердження цінності природи, її вразливості та необхідності для існування людини. Матеріали за результатами експедицій та польових практик надаються природоохоронним установам. Зауважимо, що за організаційними формами вищевказані види діяльності можна розглядати як особливу наближену до екотуризму форму польових експедиційних наукових досліджень, навчання й відпочинку із дотриманням правил поведінки в природі.
Масові й комбіновані (змішані) екотуристські освітньо-виховні заходи: конкурси, олімпіади, тижні (біології, географії), свята (“День Землі”, “День Води” та ін.), екотуристські й екологічні ігри, театралізовані та обрядові дійства, масові заходи та акції, що поєднують живе споглядання, активне мислення, практичну участь у вирішені екологічних, природоохоронних проблем та сприяють екологізації свідомості і культури значної кількості населення, а також можуть передбачати різні елементи екотуристського дозвілля.
Конкурси - вид змагань, спрямований на виявлення розумових, практичних здібностей та знань людини, навичок і вмінь. Вони проводяться природоохоронними чи іншими організаціями й спрямовані на покращення обізнаності про заповідні об'єкти, їх особливості, охорону довкілля. Олімпіади, тижні біології проводяться в освітніх закладах різного рівня цілеспрямовано на державному та місцевому рівнях під керівництвом Міністерства освіти та науки і спеціалізованих організацій нижчого рівня. Центральний орган виконавчої влади в галузі навколишнього природного середовища може оголошувати екологічні конкурси та олімпіади із відповідно зорієнтованою тематикою.
Свята - тривалі різноспрямовані види діяльності метою яких є освітньо-виховні заходи. В Україні є визначені календарні свята: Всесвітній День Землі (22 квітня), День Довкілля (третя субота квітня). До цих дат проводяться різні природоохоронні заходи. Окрім цих дат можна приурочувати заходи до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища (5 червня), Міжнародного дня захисту тварин, Дня науки тощо.
Свято передбачає етап підготовки (попередня розробка програми та завдань проведення Свята ініціативною групою) та власне проведення Свята. Під час нього проводяться лекції, екскурсі, прес-конференції, спеціальні уроки, екошоу, вистави, концерти, фестивалі, конкурси, змагання, ігри, художня, етнографічна, фотовиставки, демонстрація фільмів, спеціальні випуски теле- та радіопередач. Також під час подібних свят проводяться й практичні заходи - посадка дерев, очистка території, встановлення щитів, аншлагів, збір благодійних внесків, організація спонсорської допомоги.
Масові заходи та акції передбачають залучення великої кількості учасників. Вони мають визначену мету та завдання і поєднують вище перелічені форми. Прикладом акції в межах природо-заповідного фонду є «Марш парків» (дні заповідників і національних парків), що здійснюється в Україні з 1996 року.