Копия Случайная новость

Рекреационная деятельность охватывает различные виды занятий (туризм, физкультура, спорт, художественная самодеятельность, техническое творчество, коллекционирование и т.п.) с неодинаковой степенью физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискАНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 18

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

Просторове та контекстуальне розташування аніматора туристських ігор

При організації туристських ігор особлива увага повинна бути звернута на ефективність використання різних позицій аніматора відносно групи. При виборі позиції повинні враховувалися ряд чинників. Перш за все, це особливості ігрового контексту. Важливо не стільки те, що робить аніматор, а те, чим він керується, обираючи певне ігрове завдання, здійснюючи певні дії, використовуючи певні способи, методи, техніки тощо.

Для вибору оптимальних для даної ігрової ситуації взаємовідносин з групою аніматору необхідно відстежувати і контролювати власні дії, що є результатом власних настанов щодо подій, які відбуваються в групі, а також усвідомлено вибирати ті позиції, які дозволять йому ефективно взаємодіяти з групою.

 

Визначення різноманітних позицій аніматора стосовно туристської групи зазвичай базується на двох основних ознаках: відношення аніматора до того, що відбувається у грі, і взаємне розташування аніматора і групи.

Відношення аніматора до процесу характеризує міру причетності аніматора до ігрової дії. У загальному плані виокремлюються два антитетичні варіанти такого відношення. В першому випадку це “максимальна причетність” – активна взаємодія на рівні співучасника ігрових дій. У другому випадку аніматор є нейтральним, відстороненим, непричетним і виконує функції “керування зі сторони”. Кожен з цих варіантів може бути ефективним у різних ситуаціях й мати своє виявлення у відповідних типах розташування аніматора щодо групи.

При виборі позиції аніматора щодо групи йдеться про специфіку “ігрових ролей”. Виокремлюються три базові локалізації аніматора щодо групи: верхня, однорівнева та нижня.

Верхня локалізація “Аніматор над групою” означає, що аніматор займає лідерську позицію, найчастіше – як експерт з певних питань. В туристських іграх, наприклад, часто він є експертом з питань безпеки, або завдяки визначально покладених на нього рольових функцій куратора цільової групи.

При однорівневій локалізації “Аніматор і група на одному рівні” аніматор не має ніяких додаткових рольових функцій, порівняно з іншими учасниками, крім функції організатора гри.

Нижня локалізація “Група над аніматором” виникає в ситуаціях, коли група з якихось причин в чомусь виявилася сильнішою за аніматора. Наприклад, аніматор припустив помилку, але не хоче її визнавати, хоча всім учасникам це вже очевидно.

Оскільки всі ці узагальнені види локалізації визначаються певними вихідними настановами аніматора та туристів, кожній із них властиві відповідні контекстуально-просторові позиції аніматора з притаманними їм формами його вияву і можливостями вибору певних координаційних дій. Розглянемо ці позиції більш розгорнуто.

Верхня локалізація “Аніматор над групою”, позиції: “Експерт”, “Всесвіт”.

Позиція “Експерт”. Аніматор може зайняти позицію “експерт” з декількох причин. Перша: аніматор апріорі є експертом, тобто він обов’язково щось краще знає або вміє за туристів, й повинен використовувати свій авторитет і особливу роль. Це необхідно, перш за все, у випадках: роботи з фізичною безпекою (тут аніматор виступає як експерт з безпеки); при вирішенні конфліктів (аніматор виконує функції експерта з ефективної взаємодії); при представленні туристських ігор, організації зворотного зв'язку, індивідуальній роботі з учасниками, пропозиції нових поглядів тощо (тут у аніматора особлива роль організатора процесу) та ін.

Інша важлива причина, що обумовлює позицію аніматора “експерт” полягає у тому, що він уособлює собою більш високу якість вияву, тобто аніматор є “контекстуально більшим” (більш відкритим, чесним, прихильним та ін.) за будь-кого із туристів. При цьому аніматор відноситься до туристів як до рівних собі (таких же великих та сильних) і взаємодіє з ними відповідним чином, навіть якщо вони і не виявляються в такий спосіб у дійсний момент часу. Таким чином аніматор, з одного боку, створює для туристів певний виклик, а з іншого – дає дозвіл і запрошує їх бути такими ж відкритими, чесними, спонтанними, прихильними й ін., як він. Отже, позиція аніматора “експерт” дозволяє йому створювати рівноправні взаємовідносини із будь-якими учасниками (незалежно від статі, віку, ступеня успішності тощо), приймати і поважати їх вибір, вірити в їх силу і можливості, боротися за їх результати, бути з ними чесним і вимогливим.

Зауважимо також, що ця позиція має і певні застереження у застосуванні. Так, якщо аніматор, перебуваючи у позиції “експерт”, викладає групі якусь концепцію або пропонує свій погляд, але при цьому не стежить за реакцією туристів, він може не зауважити, що вони занудилися і слухають його тільки тому, що “повинні” це робити, або ж вони не згодні з аніматором, але не хочуть з ним дискутувати. У результаті аніматор ризикує загубити свій авторитет як експерта, або він взагалі може зруйнувати мотивацію туристів виконувати певне ігрове завдання.

Також, коли аніматор у позиції “експерта” дає групі зворотній зв’язок із приводу певних дій і виявів туристів або демонструє своє відношення до того, що відбувається, чи надає оцінку якихось певних подій, і при цьому його відношення до туристів не є рівнозначним, тобто потенційно нерівним за ступенем чесності, схильності, відкритості тощо, його слова швидше за все будуть сприйняті як негативна оцінка, закид або агресія і викличуть відповідну реакцію (наприклад, агресію, спрямовану на аніматора у відповідь).

Позиція “Всесвіт”. Всесвіт, як відомо, абсолютно нейтральний, він не оцінює і не інтерпретує події, він лише об'єктивно віддзеркалює те, що відбувається. Всесвіту байдуже, що про нього подумають інші, його неможливо скривдити або зачепити, із ним безглуздо сперечатися і відповідати йому питанням на питання. Аніматор, що працює в цій позиції, зазвичай поводиться так, начебто він узагалі не є особистістю, що має певні людські гідності і хиби. Він виступає як провідник Всесвіту, що говорить його голосом. У цьому сенсі він дійсно знаходиться “над групою”, на недосяжній висоті, і практично невразливий для будь-яких зовнішніх впливів.

Хоча аніматор у позиції “Всесвіт” тримається підкреслено осторонь, він уважно фіксує всі події і, при необхідності, повідомляє групі про те, що відбувається. При цьому він тільки інформує групу, без коментарів доводить до відома туристів те, що відбувається, не включаючись у діалог і обговорення. Для аніматора у позиції “Всесвіт” характерним є чітка вербалізація подій, короткі повідомлення, конкретні інструкції, гучний голос, безапеляційний, нейтральний тон, спрямування погляду вище горизонталі тощо.

Основні застереження при роботі аніматора в позиції “Всесвіт” наступні. Так, якщо аніматор буде активно демонструвати характерні для цієї позиції прояви, не зберігаючи при цьому нейтральність і відсутність оцінювання, він буде виглядати як зарозумілий амбіціозний суб'єкт, що уявив про себе казна що та ще й маніпулює групою. У випадку, якщо аніматор неуважно стежив за тим, що відбувається, щось пропустив і, як наслідок, повідомляє групі те, що прямо або побічно не відповідає дійсності, він загалом дискредитує форму буття “Всесвіту”, тому що Всесвіт все бачить і не помиляється.