Копия Случайная новость

Екологічний туризм можна визначити як інтегруючий напрямок рекреаційної діяльності спрямований на гармонізацію відносин між туристами, туроператорами, природним середовищем та місцевими громадами, що реалізується через екологізацію всіх видів туристської діяльності, охорону природи, екологічну освіту та виховання.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискАНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 15

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

Спеціальні комунікативні прийоми і техніки в анімації туристських ігор

Підтримуюче обговорення. Для того, щоб обговорення різноманітних проблемних ситуацій, що виникають у процесі виконання ігрових завдань спрацювало щонайкраще, аніматору необхідно виходити із наступних міркувань. Перше: учасники знаходилась в пункті “А” і хотіли потрапити в пункт “Б”, а замість цього потрапили в пункт “В”, безумовно, це невдача, але не трагедія. Друге: оскільки учасники бажають потрапити в пункт “Б”, необхідно зрозуміти, через які причини або помилки, вони туди не потрапили, щоб більше їх не повторювати. Природно, що таке обґрунтування аніматором внутрішнього контексту підтримуючого обговорення зазвичай створює його і в групі. Форма та ступінь участі аніматора в цьому обговоренні визначається його позиціюванням щодо групи і відповідною поведінкою під час гри. Розглянемо детальніше основні позиції та відповідні їм лінії поведінки, що може застосувати аніматор при підтримуючому обговоренні.

 

Партнерська позиція. Участь аніматора в підтримуючому обговоренні в партнерській позиції є виключно ефективним засобом оптимізувати й підтримати процес виконання ігрового завдання. Аніматор в цій позиції постійно знаходиться серед учасників гри, надихає та підбадьорює їх, забезпечує додаткову страховку тощо. Характерними ознаками цієї позиції є високий ступінь інтеграції аніматора до ігрової групи та його рівність (рівноправність) з учасниками гри. Таким чином, коли аніматор постійно підтримував туристів під час гри, він може бути залучений у обговорення на рівних з іншими учасниками гри умовах. При цьому виключно важливим є донести до туристів не погляд з боку (застосування партнерської позиції його практично унеможливлює), а власне внутрішнє відчуття подій. Доречно також поцікавитися думкою туристів і актуалізувати їх відчуття ситуації на кшталт: “У якийсь момент ваша група настільки сфокусувалася на грі, що все навколо завмерло, навіть пташки притихли, а потім неначе щось змінилося. А як вам здавалося?”. Далі аніматору разом з туристами необхідно докладно розібрати причини виникнення проблемної ситуації, визначити, які дії були неефективними, розробити та взаємно узгодити новий план дій. Зауважимо, також, на певні застереження застосування позиції партнерської участі. Так її тривале використання під час гри, і тим більше, серії ігор може призводити до втрати учасниками самостійності і потрапляння до певної “залежності” (теоретичної, технологічної, психологічної та ін.) від авторитету аніматора.

Відсторонена позиція. Іншою ефективною позицією, яку може використовувати аніматор при підтримуючому обговоренні, значною мірою відсторонена від активної участі у процесі гри. Аніматор може навіть делегувати функції спостереження і контролю інструктору з безпеки та на певний час залишити групу для того, щоб мати можливість через певний час цілком чесно прийти і поцікавитися у туристів, що ж власне відбувалося. За таких умов аніматор виглядає людиною, що не в курсі подій, тому цілком неупередженою, проте небайдужою, і, отже, щиро зацікавленою вирішити проблемну ситуацію. За таких умов учасники, зазвичай, змушені сфокусуватися на проблемі, принаймні для того, щоб пояснити аніматору, що ж власне відбувається. Крім того, це дає можливість аніматору залучити до обговорення всіх туристів і, що особливо важливо, розговорити тих туристів, які з різних причин відсторонені від процесу гри й відмовчуються. Також уміле застосування відстороненої позиції дозволяє впливати на психологічний клімат в групі. Так, окремі занадто емоційні туристи можуть виплеснути свої емоції на аніматора, а не на групу.

Спеціальні прийоми обговорення. Аніматор може використовувати спеціальні прийоми обговорення для того, щоб допомогти учасникам з'ясувати, що відбулося у процесі гри, розібратися з причинами, які заважають досягати бажаних результатів, і створити необхідні умови для ефективної роботи.

Незалежно від того, яку участь буде брати в обговоренні аніматор (активну, пасивну, неявну), неодмінною умовою є те, щоб воно проходило виключно коректно і конструктивно, без з’ясування особистих стосунків між учасниками, не перетворювалося в загальний гомін або пустопорожні балачки. Для досягнення цього аніматору необхідно заздалегідь створити відповідні домовленості. Дієвими засобами також є стримування та переключення уваги.

Також необхідно враховувати випадки, коли група після гри просто втомилася або учасникам необхідно скинути емоційну напругу, чи вони хочуть обмінятися яскравими враженнями і відчуттями. У такій ситуації не варто форсувати процес обговорення, навпроти, краще організувати процес на “розслаблення”, зробити один одному масаж або зіграти в яку-небудь динамічну гру і повернутися до обговорення трохи пізніше.

Якщо учасники висловлюють певні сумніви щодо можливості виконання групою певного ігрового завдання, аніматору доцільно переключити увагу туристів із підбору кращого обґрунтування того, чому вони не можуть виконати це ігрове завдання, на пошуки умов та ресурсів, які необхідні групі для того, щоб його виконати.

У випадках, коли туристи занадто драматизують процес гри і трагічно сприймають свої невдачі, основним завданням аніматора є надихати їх на позитивне мислення. Показовим прикладом є відомий вислів: “Кожна подія має два боки – стакан з водою може бути наполовину порожній або наполовину повний”.

Засоби невербальної комунікації є одним з важливих дієвих аспектів участі аніматора у обговоренні. Розглянемо основні з них більш детально.

Підкреслення позиції. Аніматор може підкреслити свою партнерську позицію і рівність стосовно учасників гри, якщо розташується разом з ними у коло і подбає про те, щоб усім було видно і чутно один одного. І, навпаки, аніматор може підкреслити свою відсторонену позицію і особливу роль, якщо розташується окремо від групи або якось інакше, чим інші учасники гри (наприклад: перед шеренгою, у фокусі арки, в межах або за перешкодою тощо). Також необхідно мати на увазі, що невдало обране просторове розташування аніматора може викликати у туристів несвідоме напруження і роздратування, якщо між ним і групою буде тривалий час знаходитись яка-небудь перешкода (наприклад, підвішена колода, натягнуті мотузки тощо). Таку ж реакцію туристів можуть викликати і так звані жести територіальних претензій організаторів гри (наприклад, коли аніматор, асистенти, спостерігачі спираються на маркіровані дерева, обпираються чи сидять на спорядженні, обладнанні, реквізиті туристських ігор та інших навколишніх предметах в зоні ігрових дій тощо).

Посилення переключення. Аніматор може особливим чином переключити фокус і внутрішній стан туристів та полегшити їм аналіз ігрового процесу. Для цього перед тим, як почати обговорення доречно запропонувати учасникам зібратися трохи на віддалі від місця розташування певної гри і поглянути на неї з боку. Далі аніматор може запропонувати учасникам провести процес обговорення на основі погляду з боку. Зауважимо також, що, коли важливо зберегти внутрішній стан туристів, варто проводити обговорення саме на місці гри.

Управління процесом обговорення. Використання засобів невербальних комунікацій для управління процесом обговорення полягає у використанні наступних прийомів. Для привертання уваги групи аніматор, зазвичай, піднімає вгору руку і виходить в центр групи. Характерним прийомом для того, щоб припинити розмови і привернути увагу туристів, є простягнути руку нагору і вперед, лікоть прямий, долоня відкрита униз і вперед, вище голови, й здійснити кілька коливальних та погладжуючих з боку в бік рухів. Для того, щоб упередити намагання певного учасника перебити розмову (незалежно чи це говорить аніматор, чи інший учасник) і змусити його замовчати, аніматору треба протягнути у бік цього учасника руку долонею униз і вперед, долоня на рівні грудей, пальці спрямовані вперед і вгору, при цьому аніматору навіть не обов'язково на нього дивитися. Для того, щоб передати слово якомусь іншому учаснику, аніматору цілком достатньо просто вказати на нього рукою, долоня ребром, на рівні грудей або живота розвернута до гори, пальці зімкнуті й вказують в напрямку учасника. Виявити зацікавленість і засвідчити, що аніматор уважно слухає учасника, можна, підтримуючи контакт очей або ствердно киваючи головою.