Копия Случайная новость

Екологічний туризм можна визначити як інтегруючий напрямок рекреаційної діяльності спрямований на гармонізацію відносин між туристами, туроператорами, природним середовищем та місцевими громадами, що реалізується через екологізацію всіх видів туристської діяльності, охорону природи, екологічну освіту та виховання.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискАНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 14

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

Базові методичні прийоми і техніки анімації туристських ігор

Аналіз науково-методичного забезпечення активних навчально-тренувальних та ігрових програм та практичний досвід організації і проведення туристських ігор дозволяє визначити основні методичні прийоми і техніки, що підвищують ефективність роботи аніматора та його асистентів в туристських анімаційних програмах.

Серед множини різноманітних методичних прийомів, що можуть бути використані аніматором для оптимізації процесу проведення туристських ігор можна вичленити такі основні, як ведення процесу, підтримка процесу та відпускання процесу. Розглянемо їх більш докладно.

 

Ведення процесу. Це один з основних методичних прийомів роботи аніматора за допомогою якого створюються всі необхідні компоненти для успішної роботи туристської групи (турбота, відповідальність, цінність кожного, прихильність, чесність, концентрація на результат, впевненість у перемозі тощо). Ведення процесу зазвичай здійснюється аніматором на основі власного прикладу, коли він безпосередньо демонструє що і як треба робити. При цьому він заохочує і максимально підтримує окремих туристів і групу в цілому, бере участь в обговореннях, в процесі пошуку рішення тощо. Необхідність у подібному підході виникає у випадках, коли група працює недостатньо ефективно і потребує додаткової мотивації. Основними позиціями аніматора для ведення процесу гри є партнерська позиція і позиція “Учасник”, менш оптимальним варіантом є позиція “Експерт”.

Підтримка процесу. Такий прийом використовується, коли група працює більш-менш ефективно і не потребує додаткової мотивації. Аніматор знаходиться в стані рапорту з групою, віддзеркалює певні стани туристів (їх емоційні прояви, енергетику тощо), співчуває учасникам, підбадьорює і підтримує їх. Аніматор також може брати участь в обговореннях, пропонувати учасникам власні ідеї тощо.

Звернемо увагу на те, що обираючи форму підтримки групи в ефективній роботі, аніматору необхідно зважати, що втручаючись у процес виконання вправи, пропонуючи групі якийсь конкретний спосіб виконання вправи, або нагадуючи учасникам про якісь певні упущені ними можливості, аніматор може перешкоджати комусь з туристів виявити ініціативу або запропонувати свій власний підхід. Тому загалом, чим менше аніматор буде втручатися в процес виконання вправи, тим більшою мірою група зможе реалізувати свої власні можливості. При цьому зазначимо, що власне сам процес групової взаємодії може виявитися не менше важливим, чим успішне виконання вправи. Зазвичай підтримка процесу виконання вправи здійснюється у партнерській позиції або позиції “Експерта”.

Відпускання процесу. Цей методичний прийом полягає у наступному: туристи виконують ігрове завдання максимально самостійно, аніматор не бере участь у процесі, знаходиться поза зоною групи, тримається осторонь, або підкреслено нейтрально, підходить до туристів тільки при виникненні необхідності (наприклад, повторити правила або з питань безпеки), після чого знову повертається в режим відпускання процесу. Такий підхід підкреслює виключну самостійність отриманих туристами результатів виконання вправи і може використовуватися в таких випадках, коли група працює достатньо ефективно і не потребує підтримки та додаткової мотивації. Також цей спосіб є ефективним, коли туристська група, вирішуючи певну змодельовану проблемну задачу чи ситуацію, потрапляє в інтелектуальну або технологічну “пастку” і при цьому продовжує більш-менш ефективно шукати вихід. Теж саме стосується і випадків, коли туристи, потрапивши в подібну “пастку”, потрапляють у певний ступор. Базовими позиціями аніматора при відпусканні процесу гри є “Спостерігач” і “Всесвіт”.

Також, важливими методичними прийомами на основі яких можна підвищити ефективність роботи аніматора в туристських іграх є спостереження, переривання, переключення, підвищення конструктивності, розкриття власних ідей і “підкидання думок”.

Спостереження. Незалежно від того, яку позицію аніматор займає стосовно групи, основну інформацію про процес виконання вправи, прояви туристів і групову динаміку він отримує на основі спостереження. Зауважимо, що у туристських іграх спостереження необхідно проводити так, щоб у туристів не виникнуло відчуття, що їх оцінюють (їх вигляд, поведінку, результати тощо), або контролюють їх чесність (до речі, це швидше за все відбудеться, якщо аніматор дійсно буде оцінювати і жорстко контролювати процес виконання вправи). Подібне відчуття також може виникнути в деяких туристів тоді коли аніматор знаходиться в закритій позиції тіла, щось обговорює з асистентами або з іншими учасниками чи глядачами, час від часу кидаючи погляд на групу, чи особливо уважно стежить за тими діями туристів, що можуть призвести до порушення правил. Звернемо також увагу на те, що процес спостереження не обмежується тільки візуальним спостереженням, його обов’язковою складовою є уважне, сконцентроване й розосереджене активне слухання того, що говорять туристи і як вони це говорять.

Переривання. Це особливий методичний прийом, що має на меті дати туристам можливість зупинитися і подивитися на те, що відбувається з боку (зворотній зв'язок), або з позиції опонента (щире протиставлення). Створення переривання зазвичай здійснюється у в позиції "Експерт" чи "Всесвіт" шляхом монологу аніматора, у сполученні з невербальними компонентами. Так, переривання може бути посилено або підкреслено раптовою різкою зміною позиції аніматора. Цей прийом використовується в ситуаціях коли група апріорі рухається у хибному напрямку, працює неефективно “на автоматі”, “забуксувала”, потрапила в “ступор” тощо. Переривання також є ефективним інструментом для створення мотивації і при роботі з безпекою.

Переключення. За змістом це окремий випадок переривання, коли втручання аніматора у процес виконання гри спрямований на створення конкретної зміни: стану групи, погляду туристів на те, що відбувається, напрямку роботи тощо. Зазвичай, переключення супроводжується й відповідною зміною позиції аніматора щодо групи.

Підвищення конструктивності. У деяких ситуаціях аніматору буває необхідно полегшити учасникам процес пошуку прийнятного способу виконання вправи і спрямувати роботу в конструктивне русло. Ця необхідність може бути пов'язана з такими основними аспектами виконання туристських ігор: є потреба закріпити отримані навички й обговорити уроки; надати досвід ефективної роботи; попрацювати ще над чимось іншим тощо. Така ситуація може виникнути, як під час створення плану гри, так і під час виконання вправи. Тому для того, щоб підвищення конструктивності спрацювало максимально ефективно необхідно чітко і послідовно обґрунтувати ті кроки (дії, питання та ін.), які туристам необхідно зробити (обговорити, врахувати тощо) для успішного виконання вправи. При цьому важливо також подбати про те, щоб група не сприйняла виступ аніматора як підказку. Виклад пропозицій повинен бути максимально нейтральним й неупередженим. Здійснюється підвищення конструктивності зазвичай у партнерській позиції або позиції “Експерт". Також, якщо у групи уже був позитивний досвід планування й організації конструктивного обговорення на попередніх вправах, доречно нагадати про цей досвід, повторивши ті уроки, що туристи вже отримали раніш.

Розкриття власних ідей і "підкидання думок". Іноді у процесі виконання туристських ігор можуть виникати ситуації, коли туристи потребують підтримки аніматора у формі певного невеличкого “натяку” на те, що треба зробити. Насамперед, це пов'язано з пошуком безпечного варіанту вирішення змодельованих проблемних задач і ситуацій. Тут аніматор на основі свого сприйняття кожного туриста і групи в цілому, уявлення про динаміку групи і про те місце, де група знаходиться зараз, може вирішити розкрити групі одну з власних ідей чи підкинути групі додаткову “думку” на кшталт “…якби Я опинався і у такій ситуації, то Я б діяв так-то і так-то”.

Існує декілька основних підходів до розкриття власної ідеї. Так, аніматор може розкрити свою ідею "відкритим текстом" або "випадково проговорившись". Також, можна побудувати свою розмову з групою так, начебто ця ідея вже була запропонована учасниками, або зробити так, щоб туристи самі додумалися до цієї ідеї, тобто зробити її “чужими руками”. Ще один спосіб “підкидання думок” полягає в тому, що аніматор “з міркувань безпеки” послідовно забраковує запропоновані учасниками варіанти виконання доти, доки не буде запропонований необхідний. Найбільш зручними позиціями аніматора для розкриття власних ідей і “підкидання” думок є партнерська позиція і позиція “Експерта”.