Копия Случайная новость

Етнотолерантна (її ще можна назвати етногеоекологічною) виявляється у повазі інтересів місцевих жителів. Це перш за все шанобливе ставлення до місцевого населення, збереження традиційних систем природокористування, повага та дотримання місцевих законів і звичаїв, а також внесок туризму в соціально-економічний розвиток даної території.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискАНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 12

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

Принципи діяльності аніматора туристських ігор

Принцип довіри. Немає довіри – немає точки опори. Якщо туристи не довіряють аніматору особисто, меті виконання туристських ігор, самому ігровому підходу – будь-які ігри і вправи будуть перетворюватися в суперечки, небажання й опір. Тому аніматору необхідно створити довіру в туристів до себе і до туристських ігор якомога раніше.

Принцип задоволення. Немає задоволення – немає віддачі від туристів. Ця умова вимагає від аніматора не бути настільки серйозним, щоб вичавити з ігор забаву, веселощі й задоволення, а бути нормальною звичайною людиною, що розуміє жарт і вміє розважатися. Тому важливо у процесі організації і проведення туристських ігор не забувати сміятися разом з іншими й навіть над самим собою.

 

Принцип виклику. Аніматор має запропонувати учасникам виклик піти на “ризик” й учинити певні “ризиковані” дії в умовах повної фізичної і психологічної безпеки. Однак, якщо туристські ігри настільки однозначно призводять до успішного завершення, що програш неможливий, то виклик заміняється нудьгою. Бажання виграти і прийняття виклику – ключові компоненти туристських ігор. Тут аніматору важливо не занурюватися у свій минулий досвід і тонко відчувати, коли варто відмовитися від однієї ідеї на користь іншої.

Принцип залучення. Аніматор має організовувати процес виконання туристських ігор, залучати і надихати туристів, бути джерелом енергії й ентузіазму, виступати з позиції довіри і відкритості, залучати туристів до активної дії своїм власним прикладом.

Принцип свободи вибору. Аніматор має створювати азартну гру, створюючи зацікавленість і мотивацію для кожного учасника, забезпечувати свободу вибору і прийняття будь-якого вільного вибору.

Принцип цілеспрямованості. Якщо група або окремий турист недостатньо мотивовані, аніматор має з’ясувати разом із ними, із якою метою вони прийшли сюди і що бажають отримати. Важливо з’ясувати, що в результаті виконання вправи команда зможе отримати саме ті результати, яких вона прагне, і запропонувати вибрати, чи буде група або окремий учасник брати у цьому участь.

Принцип контролю. Аніматор має стежити за процесом взаємодії туристів один з одним, сприяти їхньому конструктивному спілкуванню, забезпечувати взаємну повагу і коректність між всіма учасниками туристських ігор.

Принцип зворотного зв’язку. Аніматор має уособлювати собою базові вимоги до ефективного спілкування: користуватися чіткою і ясною мовою, виступати як активний слухач, створювати учасникам можливість дати відповідний зворотній зв'язок після виконання вправи, укладати необхідні домовленості тощо.

Принцип спостереження. Аніматор має уважно спостерігати за учасниками тренінгу і групою в цілому, використовувати ці спостереження для ефективної підтримки і сприяння.

Принцип підтримки. Аніматор має бути потужним джерелом емоційної і фізичної підтримки (аніматор – це плече, на яке можна спертися, це слухач, що почує, це голос, що підбадьорить). У випадку, коли учасник повідомляє, що він не зможе виконувати ті або інші вправи через фізичні обмеження, аніматор має підтримати його наступним чином: поцікавиться в учасника, чому він так вирішив; запропонувати групі разом пошукати прийнятний для цього учасника спосіб виконання вправи, або, якщо дійсно не буде засобу, при якому фізичні обмеження цього учасника не створюють ризик для нього або навколишніх, запропонувати іншу форму участі.

Принцип неупередженості. Аніматор має бути взірцем чесності, неупередженості і коректності. Туристи мають самі слідкувати за порушенням правил. Аніматор має забезпечувати позитивне сприйняття результатів туристських ігор, якими б вони не були.

Принцип усвідомлення. Аніматор має насамперед ставити запитання, а не давати “відповіді” на запитання, запрошувати звернути увагу і пропонувати альтернативні точки зору на те, що відбувається, підтримувати і надихати туристів на створення й усвідомлення свого власного особистого досвіду. Так, задаючи запитання або ведучи відкрите і довірче обговорення, аніматор має допомагати учасникам усвідомити отриманий досвід, переживання й настанови, побачити їх вплив і застосовувати у своєму житті.

Принцип відповідальності. Аніматор має спрямовувати і підтримувати туристів у їх відповідальності за власні відчуття і досвід, бути напоготові втрутитися в хід подій тільки в разі потреби (із розумінь безпеки або логіки процесу гри).

Підсумовуючи, зазначимо, що для ефективної організації і проведення туристських ігор аніматор має одночасно дотримуватися всіх вищеназваних принципів координування ігровим процесом поряд з базовими принципами проектування туристських ігрових програм (системності, добровільності, диференціації, доступності та якісності, ефективності та економності, конгруентності, репрезентативності і достатності, інтересу, відсутності конкуренції, безпеки фізичної і психологічної, екологічності). Зауважимо, що важливе методичне значення при реалізації всіх принципів організації і проведення туристських ігор мають вихідні настанови або контекст, якими керується аніматор.