Копия Случайная новость

Екологічний туризм можна визначити як інтегруючий напрямок рекреаційної діяльності спрямований на гармонізацію відносин між туристами, туроператорами, природним середовищем та місцевими громадами, що реалізується через екологізацію всіх видів туристської діяльності, охорону природи, екологічну освіту та виховання.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискАНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 11

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

Анімація туристських ігор може бути індивідуальною і колективною. Індивідуальна анімація застосовується у простих іграх за умови, коли їх виконує одна група, і керування здійснюється безпосередньо їх організатором або аніматором. Щодо практичних аспектів анімації туристських ігор, слід зазначити що активними дієвими особами організації яких є широке коло осіб (самі учасники, інструктори з безпеки, спостерігачі, глядачі та ін.), то за своїм змістом діяльність аніматора туристських ігор полягає у координуванні та спрямовуванні їх дій відповідно до чітко окреслених мети, завдань і потреб учасників.

Аналіз науково-методичних основ організації і проведення різноманітних типів ігор, тренінгів та тестів дозволяє визначити основні функції, що має здійснювати аніматор туристських ігор, а також окреслити необхідний для його ефективної діяльності рівень та фах підготовки, базові знання, навички та уміння, особистісні якості та здібності. Так, аніматор туристських ігор в процесі їх організації і проведення виконує наступні узагальнені функції:

– оцінює доцільність проведення гри і формує (найкраще на основі добровільності) склад її учасників;

– ознайомлює учасників з умовами і правилами гри та надає відповідні консультації; готує або адаптує відповідно до конкретних умов базу даних для початкового періоду гри та встановлює її регламент;

– здійснює поточний контроль за дотриманням правил гри;

– стежить за дотриманням у процесі гри етичних норм, захищає “меншість” від групового тиску та запобігає можливим особистим образам і конфліктам;

– допомагає виявляти й аналізувати неефективні засоби дій і опановувати ефективними моделями поведінки;

– стежить за спрямуванням процесу гри на досягнення поставлених цілей, запобігає можливим відхиленням і “заносам” (наприклад, перехід учасників від конструктивного діалогу “до з’ясовування особистих взаємовідносин”);

– збирає по завершенню гри анкети чи інші робочі матеріали (варіанти вирішення певних задач, звіти і т. ін.) та перевіряє повноту і правильність їх заповнення;

– оцінює результати виконання завдань, поведінку та прояви учасників тощо;

– робить загальні висновки та, за необхідності, надає потрібні рекомендації конкретним учасникам гри тощо.

Таким чином, розуміння змісту діяльності аніматора туристських ігор як діяльності з їх організації і активного керування ними більш повно відображає власне специфіку їх анімації. Найбільш показовим це є у випадках, коли організація туристських ігор потребує колективного керівництва. Як правило, воно вводиться за умови, коли грають одночасно декілька туристських груп, або гра вимагає додаткових заходів безпеки (зовнішньої страховки тощо). При колективному керівництві аніматор делегує частину своїх повноважень технічним інструкторам, що працюють з певними групами, виконують технічне забезпечення туристських ігор, контролюють дотримання правил безпеки учасниками у процесі їх виконання, здійснюють зовнішню страховку учасників та інші допоміжні функції.