Копия Случайная новость

Екологічний туризм можна визначити як інтегруючий напрямок рекреаційної діяльності спрямований на гармонізацію відносин між туристами, туроператорами, природним середовищем та місцевими громадами, що реалізується через екологізацію всіх видів туристської діяльності, охорону природи, екологічну освіту та виховання.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискАНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 10

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

Основні види ігор, що застосовуються в анімаційній діяльності в туризмі

Підсумовуючи розгляд основних видів ігор, що застосовуються в анімаційній діяльності в туризмі охарактеризуємо найбільш загальні особливості властивої їм ігрової взаємодії. Зауважимо, що особливостей ігрової взаємодії існує надзвичайно багато. І всі вони є різними і неповторними, як різними і неповторними є самі ігри. Аналіз теоретичного матеріалу з ігрової взаємодії та практичного досвіду центру командної взаємодії “Екотур” м. Київ з організації і проведення різноманітних ігор з різними групами учасників дозволяє виокремити наступні узагальнені особливості ігрової взаємодії в контексті основних цілей і завдань вищерозглянутих видів ігор.

 

Так за допомогою ігор можна допомогти учасникам відчути єднання з іншими, дати зрозуміти, що людина не самотня в цьому світі. Особливо це прагнення властиво підлітковому віку, у якому підлітки починають на собі відчувати потребу в єднанні з однолітками – реакція групування з однолітками. За допомогою ігор можна допомогти підліткам відчути своє єднання з іншими, відчути причетність до справ інших. Часто зустрічаються підлітки з досить низькою самооцінкою, соромливі, не впевнені в собі й своїх силах, які дуже страшаться того, що хтось може помітити їхні слабкі сторони й посміятися над ними, або почати їх передражнювати. І тому вони намагаються триматися осторонь від інших. Буває так, що в цих підлітків уже є негативний досвід і їм доводиться заново іноді дуже довго й копітко вчитися довіряти людям. Саме ігрова взаємодія і особливе ігрове середовище дозволяють прискорити й убезпечити цей процес.

Також за допомогою ігор можна допомогти людині зрозуміти, що вона сама може управляти своїм життям, бути успішною. Моделюючи різні життєві ситуації, саме гра дає нерідко безцінний досвід і може навчити людину щиро пишатися собою, своїм життям, любити своє минуле й сьогодення, без страху дивитися в майбутнє. Ігрова взаємодія дозволяє пережити ті труднощі, з якими можна зустрітися в реальному житті, допоможе відчути внутрішню силу й сформувати цілеспрямованість. Унікальними за своїми властивостями є ігри, які пов'язані з реальними і фантастичними подорожами, які можуть дати такий досвід, що дозволяє поглянути на життя із самих несподіваних ракурсів і при цьому знаходити свою лінію поведінки, розвивати особисте прагнення до реалізації, як власних особистісних так і соціальних планів.

У процесі ігри також можна навчити учасників певним правилам гарного тону, формувати культуру спілкування, дати зрозуміти учасникам, що таке повага до себе як до особистості, і дати зрозуміти їм, що право на повагу має кожна людина, навіть якщо вона і не відповідає певним особистим критеріям.

Ігри вчать піклуватися про інших, при цьому в грі турбота не проявляється безпосередньо. З кожною новою грою й кожною новою вправою аніматор може і повинен закладати по маленькій дещиці цієї турботи про себе та інших, у підмурок сталого почуття власної гідності, поважного відношення до себе, інших людей і навколишнього світу загалом.

Ігрова взаємодія вчить брати відповідальність за себе, за свою поведінку, за свої вчинки, і також дає досвід співпричетності і співвідповідальності за поведінку навколишніх.

Гра вчить людину жити в реальному світі – це одне з її достоїнств. Наступне, що може зробити людина за допомогою ігри, – це навчитися досліджувати, спостерігати, аналізувати реальність, розрізняти мислення й емоції, правду й неправду, добро й зло й т. ін. Кожний з нас окремо навряд чи зможе переробити увесь світ, перекроїти по своєму бажанню відносини між країнами, змінити соціальне середовище тощо, але за допомогою ігри ми можемо навчитися жити в цьому світі, приймати себе такими, які ми є, навчитися розвиватися, виробляти своє відношення до середовища проживання і світу. І тоді й наш світ почне поступово змінюватись.

Ігрова взаємодія також може допомогти виробити людині власну соціальну позицію, соціальний стрижень, що дозволить їй не впадати у відчай у складних життєвих ситуаціях, не надягати “рожеві окуляри” і не ховати, як страус, свою голову в пісок, а сміливо дивитися вперед, ідучи по життєвому шляху.

І нарешті гра сприяє розвитку креативності людини, виявленню її творчих здатностей і розкриттю її індивідуально-творчого потенціалу, формуванню адекватної самооцінки, розвитку вміння приймати самостійні рішення, толерантності особистості, формуванню навичок саморегуляції й корекції емоційної сфери. Гра вчить поважати й любити, співчувати й співпереживати, розвиває рефлексію, формує емпатію, почуття власної гідності й толерантності до оточуючих.