Копия Случайная новость

Рекреация – от лат. Recreatio  — восстановление; франц. recreation – развлечение, отдых, перемена действия, исключающая трудовую деятельность и характеризующие пространство, связанное с этими действиями.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискАНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 10

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

Основні види ігор, що застосовуються в анімаційній діяльності в туризмі

Підсумовуючи розгляд основних видів ігор, що застосовуються в анімаційній діяльності в туризмі охарактеризуємо найбільш загальні особливості властивої їм ігрової взаємодії. Зауважимо, що особливостей ігрової взаємодії існує надзвичайно багато. І всі вони є різними і неповторними, як різними і неповторними є самі ігри. Аналіз теоретичного матеріалу з ігрової взаємодії та практичного досвіду центру командної взаємодії “Екотур” м. Київ з організації і проведення різноманітних ігор з різними групами учасників дозволяє виокремити наступні узагальнені особливості ігрової взаємодії в контексті основних цілей і завдань вищерозглянутих видів ігор.

 

Так за допомогою ігор можна допомогти учасникам відчути єднання з іншими, дати зрозуміти, що людина не самотня в цьому світі. Особливо це прагнення властиво підлітковому віку, у якому підлітки починають на собі відчувати потребу в єднанні з однолітками – реакція групування з однолітками. За допомогою ігор можна допомогти підліткам відчути своє єднання з іншими, відчути причетність до справ інших. Часто зустрічаються підлітки з досить низькою самооцінкою, соромливі, не впевнені в собі й своїх силах, які дуже страшаться того, що хтось може помітити їхні слабкі сторони й посміятися над ними, або почати їх передражнювати. І тому вони намагаються триматися осторонь від інших. Буває так, що в цих підлітків уже є негативний досвід і їм доводиться заново іноді дуже довго й копітко вчитися довіряти людям. Саме ігрова взаємодія і особливе ігрове середовище дозволяють прискорити й убезпечити цей процес.

Також за допомогою ігор можна допомогти людині зрозуміти, що вона сама може управляти своїм життям, бути успішною. Моделюючи різні життєві ситуації, саме гра дає нерідко безцінний досвід і може навчити людину щиро пишатися собою, своїм життям, любити своє минуле й сьогодення, без страху дивитися в майбутнє. Ігрова взаємодія дозволяє пережити ті труднощі, з якими можна зустрітися в реальному житті, допоможе відчути внутрішню силу й сформувати цілеспрямованість. Унікальними за своїми властивостями є ігри, які пов'язані з реальними і фантастичними подорожами, які можуть дати такий досвід, що дозволяє поглянути на життя із самих несподіваних ракурсів і при цьому знаходити свою лінію поведінки, розвивати особисте прагнення до реалізації, як власних особистісних так і соціальних планів.

У процесі ігри також можна навчити учасників певним правилам гарного тону, формувати культуру спілкування, дати зрозуміти учасникам, що таке повага до себе як до особистості, і дати зрозуміти їм, що право на повагу має кожна людина, навіть якщо вона і не відповідає певним особистим критеріям.

Ігри вчать піклуватися про інших, при цьому в грі турбота не проявляється безпосередньо. З кожною новою грою й кожною новою вправою аніматор може і повинен закладати по маленькій дещиці цієї турботи про себе та інших, у підмурок сталого почуття власної гідності, поважного відношення до себе, інших людей і навколишнього світу загалом.

Ігрова взаємодія вчить брати відповідальність за себе, за свою поведінку, за свої вчинки, і також дає досвід співпричетності і співвідповідальності за поведінку навколишніх.

Гра вчить людину жити в реальному світі – це одне з її достоїнств. Наступне, що може зробити людина за допомогою ігри, – це навчитися досліджувати, спостерігати, аналізувати реальність, розрізняти мислення й емоції, правду й неправду, добро й зло й т. ін. Кожний з нас окремо навряд чи зможе переробити увесь світ, перекроїти по своєму бажанню відносини між країнами, змінити соціальне середовище тощо, але за допомогою ігри ми можемо навчитися жити в цьому світі, приймати себе такими, які ми є, навчитися розвиватися, виробляти своє відношення до середовища проживання і світу. І тоді й наш світ почне поступово змінюватись.

Ігрова взаємодія також може допомогти виробити людині власну соціальну позицію, соціальний стрижень, що дозволить їй не впадати у відчай у складних життєвих ситуаціях, не надягати “рожеві окуляри” і не ховати, як страус, свою голову в пісок, а сміливо дивитися вперед, ідучи по життєвому шляху.

І нарешті гра сприяє розвитку креативності людини, виявленню її творчих здатностей і розкриттю її індивідуально-творчого потенціалу, формуванню адекватної самооцінки, розвитку вміння приймати самостійні рішення, толерантності особистості, формуванню навичок саморегуляції й корекції емоційної сфери. Гра вчить поважати й любити, співчувати й співпереживати, розвиває рефлексію, формує емпатію, почуття власної гідності й толерантності до оточуючих.